NATURAL HISTORY MUSEUM ROTTERDAM

Westzeedijk 345 (Museumpark)  |  3015 AA  Rotterdam  |  The Netherlands  |  info@hetnatuurhistorisch.nl

Nspirula

Links to photo pages are shown in the left window.

All photographs refer to samples stored in the Natural History Museum Rotterdam.

The actual sizes refer to either largest width or largest length of the specimen.

Additional infomation on a particular species can be retrieved from the online NMR database (link in the left bar).

Questions or comments are always welcome. 

 

De links naar de fotopagina's bevinden zich in het linker venster.

Alle afbeeldingen hebben betrekking op materiaal uit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

De werkelijke maat van het exemplaar kan zowel lengte als breedte betreffen.

Aanvullende informatie m.b.t. een bepaalde soort kunt u vinden in de NMR collectie-database (link in de linker balk)

 

Last update Monday, June 17, 2019: 16.392 images in 403 families online. Click here for update history.

Pageviews May 2019: 67.042. Hits May 2019: 1.076.284.